Foto: MEZ Crafts Czech Republic s.r.o.

Přeloha
A - křížkové vyšívání