• jehlu v pravidelných rozestupech provlékáme látkou (jehla a nit prochází stále dopředu a vytváří tak rovnou, přerušovanou čáru).